Tom Tits Experiment och utbildningskontoret satsar på framtidens kompetenser

Utbildningskontoret och Tom Tits Experiment satsar sedan 2013 tillsammans på lärande och kompetensutveckling. I år är temat digitala kompetenser. 100 fritidspedagoger utbildas under fem halvdagar i digitala kompetenser med fokus på skapande, språkutveckling och rörelse.

Sedan 2013 arbetar Tom Tits, Anki Frohm, biträdande verksamhetschef för grundskolan, och Tina Hammarström, skolexpert, tätt ihop för att stärka kvaliteten i undervisningen i ämnena naturvetenskap och teknik. Tillsammans tar de fram kompetensutvecklingsplaner för lärare och personal i skolor och på fritidshem.

Just nu och fram till mars 2019 pågår en utbildning för 100 pedagoger med mål om att öka både kvalitet, likvärdighet och måluppfyllnad i Södertäljes fritidshem. I går hölls den tredje träffen.

– Det här är en viktig övergripande, gemensam och inkluderande satsning som är till nytta för alla barn i Södertäljes kommunala skolors fritidshem. De som deltar får med sig material hem för att prova så det här ger direkt nya, spännande aktiviteter för barnen, säger Cecilia Ekstrand, pedagog och programutvecklare, Tom Tits Experiment.

Dansprogrammering, ledande lera och robotar

Hur ser då utbildningen ut? Varje tillfälle inleds med en kortare föreläsning om teori, forskning och inspiration kring digitalt skapande. En viktig del är också reflektion och samtal mellan deltagarna eftersom de är kollegor men från olika verksamheter.

– Den här unika satsningen är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ytterligare höjer kvaliteten inom ämnena teknik och naturvetenskap. Våra pedagoger är vår främsta tillgång, och det är fantastiskt att se deras engagemang och hur de växer i sin yrkesroll tillsammans med barnen, säger Tina Hammarström.

Parallellt med utbildningsinsatsen som pågår lägger Maria Winor, kommunövergripande förstelärare inom fritidshem, material på kommunens lärplattform så att all personal inom fritidsverksamheten kan ta del av det.