Toppmöte och Brexitavtal

Den 25 november är en historisk dag! För tanken med dagen och dess toppmöte är att klubba igenom Storbrittaniens utträde ur EU.

Den oro som EU-minister Ann Linde, uttrycker är den att även om det kan ske en överenskommelse mellan EU och Theresa May, kan det fortfarande möta motstånd av det brittiska parlamentet. Parlamentet är minst sagt delat i frågan, då det finns röster som förespråkar antingen en hård eller en mjuk brexit.

Ännu kvarstår vilket datum som blir slutet för övergångsperioden. En förlängning fram till 31 december 2022 har diskuterats. Med en övergångsperiod menar man den tid då Storbrittanien börjar sitt officiella utträde, med sannolikhet i mars 2019, tills dess att de helt lämnar unionen. Under övergångsperioden måste dock Storbrittanien fortsätta tillämpa EU:s regler och betala avgift men utan att få delta i några beslut.

På toppmötet kommer också signeras en deklaration om de framtida relationerna mellan EU och Storbrittanien. En viktig fråga för Sverige, som även fortsättningsvis vill ha goda kontakter med Storbrittanien.