Torekällberget får 250 000 kronor till nytt lekrum

Torekällberget har beviljats 250 000 kronor från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för att bygga ett nytt lekrum i Handelsbodshuset på Torekällberget.

Torekällberget har beviljats 250 000 kronor från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för att bygga ett nytt lekrum i Handelsbodshuset på Torekällberget.

– Målet är att öka stadskvarterets attraktionskraft. Lekrummet kommer ha en tydlig lokal identitet, säger Kristina Svidén intendent på Torekällberget.

Det nya lekrummet ”handelsbodslek” ersätter det nuvarande ”forntidslek”, då forntidsleken blivit alltför sliten och måste rivas. Torekällbergets inriktning är 1800-talet och handelsbodshuset har en lång historia som just handelshus.

– Det nya lekrummet är en del av satsningen att lyfta fram stadskvarteret på Torekällberget och ett försök att öka attraktionskraften under lågsäsong, berättar Kristina Svidén.

Handelsboden kommer att vara stängd på grund av renoveringsarbeten mellan den 11 januari och den 26 februari. Lek- och pysselrummet är stängt fram till invigningen av handelsbodsleken den 30 april.

Mer information:
Kristina Svidén, intendent Torekällberget, 08-523 014 34, kristina.sviden@sodertalje.se
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se