Torekällgymnasiets elever i stort biståndsprojekt på Jamaica

I början av nästa år planerar 16 elever att åka till Jamaica inom ramen för Torekällgymnasiets biståndsprojekt. Tillsammans med biståndsorganisationen Projects Abroad kommer de att vara en del i arbetet för att motverka invånarnas dåliga hälsosituation.

Eleverna läser andra eller tredje året på bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

– Det här projektet är värdeskapande samtidigt som eleverna får använda sig av sina yrkeskunskaper och samarbeta mellan yrkena, säger Eva Bida, idrottslärare, som tillsammans med VVS-läraren Magnus Fasth leder arbetet.

För att kunna genomföra projektet har man under hösten gjort en noggrann planering där eleverna bland annat har analyserat vilka resurser som finns, men även vilka resurser som behöver utvecklas, och man söker nu sponsorer genom att kontakta olika företag.

Eftersom det är första gången Torekällgymnasiet utför ett projekt av det här slaget har eleverna dessutom besökt Wisbygymnasiet på Gotland som under ett antal år arbetat kontinuerligt med volontärsarbeten. 

På Jamaica ska eleverna, om man lyckats få fram tillräckliga medel för resan, framför allt hjälpa till med att återuppbygga skolor och byggnader som har dåliga sanitära lösningar eller som har skadats i orkaner. De kommer dessutom att ge människor vård och omsorg genom bland annat hälsoundervisning, aktiviteter, enklare sjukvård och stöd för barn med extra behov.

SVT Södertälje har intervjuat elever och lärare om projektet. Inslaget kommer att sändas på söndag.

Projektplanen för biståndsprojektet