2018

Trafiksignal släckt måndag den 2 juli i "Birkakorset"

2018-06-29

Måndagen den 2 juli kommer trafiksignalerna i korsningen Stockholmsvägen - Birkavägen kommer att vara släckta från klockan 18 då det pågår arbete med trafikanläggningen.

Var extra uppmärksam i korsningen Stockholmsvägen-Birkavägen på måndag den 2 juli. Då kommer trafikanläggningen att uppdateras med ny styrapparat. Trafiksignalen kommer att vara släckt under kvällen från klockan 18 och några timmar framåt. Under tiden gäller rådande trafikregler och skyltning.

Arbetet förväntas bli klart samma dag.