Trafiksignal släckt söndagen den 13 maj

Trafiksignalen  i korsningen Turingegatan - Nygatan samt Turingegatan - Ängsgatan - Oxbacksleden kommer att vara släckt på söndag den 13 maj.

Var lite extra uppmärksam på söndag i korsningen Turingegatan - Nygatan samt Turingegatan- Ängsgatan-Oxbacksleden på söndag den 13 maj. Då kommer trafikanläggningenen att uppdateras med ny apparat och trafiksignalen kommer att vara släckt under hela dagen. Arbetet förväntas bli klar samma dag.