Trafikverket tar tillbaka mark inför breddning av bangård

En del av marken vid pendeltågsstationen Södertälje centrum kommer att ingå i den framtida upprustade bangården. Det innebär att Södertälje kommun inte kan ha kvar parkeringsplatser på den ytan.

Tidigare har Södertälje kommun hyrt mark för parkering vid pendeltågstationen Södertälje Centrum. En del av marken som idag rymmer parkeringsplatser tillhör Trafikverket. De tar nu tillbaka sin mark inför det kommande arbetet med upprustningen och moderninsering av bangården.

Upprustningen innebär bland annat att plattformarna breddas. Då behöver rälsen flyttas ut mot den befintliga parkerningen.

Mer om Trafikverkets arbete med bangården