TRYGGHETSDAG I SÖDERTÄLJE

På lördag den 26 augusti arrangeras Trygghetsdagen på Gågatan i Södertälje centrum. Ett trettiotal utställare informerar om sitt brottsförebyggande arbete under teman som drogprevention, folkhälsa, volontärarbete, inbrottsskydd, grannsamverkan med mera.

Några av dagens aktiviteter: • Klockan 12 invigningstalar Besim Aho, ordförande för BRÅ Södertälje. Småstråkarna uppträder.
• Branduppvisning – prova släcka brand.
• Hur ser dagens droger ut? Drogförebyggarna visar.
• Prova på klottersanering med våra klottersanerare Centric.
• På Valscenen, mellan Telgehuset och Kringlan, finns de politiska partierna hela dagen.
Politikerutfrågning och debatt med Tina Westerlund som moderator klockan 13.30.

I nätverket för ett tryggare Södertälje ingår Södertälje kommun, Södertälje Centrumförening, Telgebostäder, Polisen, Telge Återvinning, Brottsförebyggande Råder (BRÅ) Södertälje.

Det är Brottsförebyggande Rådet – Södertälje som för femte året i rad arrangerar Trygghetsdagen som är en för Sverige unik företeelse där nästan ett 40-tal aktörer deltar.

- Syftet är att visa upp det omfattande arbete som pågår och planeras för ett tryggare Södertälje. De råd och tips som erbjuds ska förhoppningsvis öka medvetenheten och kunskapen hos publiken vilket i sin tur kan leda till en ökad upplevelse av trygghet. Ett annat syfte är att få allmänheten engagerad i olika frivilligaktiviteter, säger Michael McCarthy BRÅ-samordnare i Södertälje.

För ytterligare information: Michael McCarthy BRÅ-samordnare 0708-518088 michael.mccarthy@sodertalje.se