Tv-spel ett lyft för seniorer

Sedan 2007 har äldreomsorgen i Södertälje med framgång arbetat med tv-spel bland pensionärer och äldre för att stimulera fysisk aktivitet och social samvaro. Den 3 juni arrangeras landets första konferens om tv-spel och äldre som lockar deltagare från hela Sverige.

- Tv-spel är en ingång till kommunikation mellan generationerna. Seniorerna lär känna sina barns och barnbarns teknik. Inom sjukvården börjar man allt mer uppmärksamma dator- och tv-spel som ett verktyg i rehabiliteringen, säger Lars Ahlin, projektledare för Kultur 365 inom äldreomsorgen.

Playstation 2-konsolerna kan användas för rörelsespelet Eyetoy, sångspelet Singstar, frågesport- och dansspel. Spelen styrs med kroppsrörelser. Konsolen och en videokamera ansluts till hemmets tv, och via kameran kan de äldre styra det som sker på skärmen. Genom att hoppa, huka sig, vifta och vinka framför kameran kan man spela tennis, bowling, golf och annat. Flera av spelen går att spela två eller flera tillsammans.

Under konferensen presenteras rapporten "Är tv-spel något för seniorer?" om projektet PlaymÄker i Södertälje. Arbetsterapeuten Jurgen Broeren, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, presenterar sin avhandling "Virtual Rehabilitation - Implications for Persons with Stroke" där han undersökt hur människor med diagnosen stroke kan tränas med spelande. Thomas Arnroth, journalist och spelskribent, talar om spelbranschens historia och framtid och Ingela Månsson, arbetsterapeut och projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet, ger en inblick i teknik som främjar aktivitet, delaktighet, trygghet och säkerhet för äldre.

Konferensen vänder sig till personer i kommuner, landsting och andra liknande verksamheter som är intresserade av nya aktivitetsformer inom äldreomsorgen och har lockat ett sjuttiotal deltagare från hela Sverige.

Representanter för media är välkomna att närvara under konferensen.

Tid: Tisdagen den 3 juni 2008 kl 9.30-16.30
Plats: Biostaden Roxy, Lunagallerian, Södertälje

Programmet i sin helhet (nytt fönster)
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Omsorg%20och%20social%20service/%C3%84ldreomsorg/Aktiviteter%20och%20samvaro/TV-spel/tv-spelskonferens%203%20juni.pdf

Läs mer på www.sodertalje.se/tvspel

Mer information:
Lars Ahlin, projektledare för Kultur 365, 08-550 234 49, lars.ahlin@sodertalje.se