2018

Tyck till om utbyggnadsstrategin

2018-04-24

Södertälje tar fram en utbyggnadsstrategi. Strategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för kommande detaljplaner, strukturplaner och program; samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Fyra delstrategier bidrar särskilt till samhällsbyggandet: 1) Utvidga stadskärnan 2) Bygg stationsnära 3) Förtäta prioriterade tyngdpunkter och 4) Stadsutveckla stråk.