Undersköterskor och vårdbiträden får medel ur kompetensförsörjningsfonden

Under 2019 kommer Social- och omsorgskontoret få medel för att erbjuda kompetensutveckling till vårdbiträden och undersköterskor. Det står klart efter att ett flertal ansökningar till kompetensförsörjningsfonden beviljats.

Kompetenssatsningen innebär att 60 medarbetare kommer få möjligheten att läsa vård- och omsorgsutbildning under arbetstid. Kostnaden för utbildningarna täcks av kompetensförsörjningsfonden. Kompetenshöjningen ska leda till en ökad kvalitet i verksamheterna samt fler möjliga karriärvägar för befintliga medarbetare.

- Det är en efterlängtad satsning. På kort sikt kommer kvaliteten i vår verksamhet att öka. På lång sikt hoppas vi att medarbetare ska känna att det finns bra karriärvägar i Södertälje kommun och vilja stanna hos oss. säger Eva Pedersen-Wallin, tillförordnad socialdirektör för myndigheten- och verksamheterna för äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Ett antal undersköterskor kommer även få möjligheten att vidareutbilda sig till Silviasystrar. Utbildningen till Silviasyster är en specialistutbildning inom demensvård och motsvarar 60 högskolepoäng.