Ungern vill skattestraffa NGO:s

I tisdags yttrade den ungerska regeringen att de kommer föreslå en ny lag som innebär att NGO:s kan bli skatteskyldiga och sanktionerade för att de bidrar till "medverkande av illegal migration" eller att de mottagit utländska bidrag.

"Enligt de föreslagna åtgärderna måste varje organisation som stöder olaglig migration registrera och lämna sina uppgifter till domstolarna."

NGO:s (icke-statliga organisationer) aktiva i Ungern och som mottar större bidrag utifrån än innifrån landet kan få skattepåslag på 25% av de mottagna bidragen. Även ungrare som medverkar i organisationerna kan komma att häktas och utländska innevånare kan bli förbjudna uppehälle i landet. Regeringen har dock ännu inte definierat vad som medverkan till illegal migration innebär.

Men, den 8 april är det val i Ungern och anti migrations uttalanden had varit framträdande i Fidez politik. Oppositionen är än så länge fortfarande svag och splittrad i jämförelse till Victor Orbans framträdande parti Fidez.

Ungern har tidigare varit inne på linjen av att påtrycka NGO:s utländska bidrag, vilket EU-domstolen meddelade stridet på EU-rätten.

NGO:s i landet menar att: "regeringen försöker att begränsa utrymmet för de som kritiserar dem ".

Andra undersökningar som gjorts under 2017 av Freedom House visar på att Ungern idag är det land inom EU som är minst fritt.