Unikt samarbete ska halvera koldioxidutsläpp

Samordning av varudistribution på Södertörn innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet. Samarbetet ska halvera koldioxidutsläppen. Fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september.

Startskottet har gått för den samordnade varudistributionen på Södertörn – fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september. Samordning av varudistribution innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet.

Sedan april i år samordnas leveranserna av livsmedel och andra varor till kommunala verksamheter i Huddinge, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Efter sommaren ansluter sig även Södertälje, Nykvarn, Salem och Botkyrka och fler leverantörer ska ingå i samordningen.

Initiativet att samordna varutransporterna i åtta kommuner på Södertörn är unikt i sitt slag i Sverige vad gäller antal kommuner som tar ett samlat grepp. Målet är att halvera utsläppen av koldioxid till 2017.

- Idén med samordnad varudistribution är att samtliga leverantörer levererar till en omlastningscentral. Därifrån körs varorna ut enligt fastställt körschema, inom och mellan kommunerna. Med det nya transportsystemet kommer vi bort från att leverantörerna levererar till varje enskild enhet. Vi får färre godstransporter till och inom kommunerna och färre transporter innebär en minskad klimatpåverkan. Men samordningen ger även andra positiva effekter som ökad trafiksäkerhet kring våra förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom får vi bättre arbetsmiljö för personalen och ambitionen är att det nya systemet på sikt ska ge lägre kostnader, berättar Jenny Bejker som är projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn.

- Södertälje kommer att börja med att distribuera livsmedel i det nya transportssystemet. Därefter kommer vi succesivt att transportera fler olika sorters varor. Fullt utbyggt beräknas c:a 90 % av alla varor till kommunen distribueras i samordnad varudistribution, säger Roger Svanborg, projektledare på Södertälje kommun.

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner för den samordnade varudistributionen. Företagets fordon drivs med biogas och biodiesel.

– Miljöaspekten var en viktig del i valet av logistikpartner, säger Jenny Bejker och tillägger att samarbetet med Widrikssons är väldigt gott.

– I ett sådant här stort projekt, inte minst i uppstartsfasen, ställs det stora krav på samarbete och logistik. Det har vi lyckats med, avslutar Jenny Bejker.

Samordning av varudistribution på Södertörn innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet. Samarbetet ska halvera koldioxidutsläppen. Fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september. Idag är det drygt 10 andra kommuner i Sverige som har infört det nya transportsystemet med samordnad varudistribution och fler är på gång.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Bejker, projektledare, telefon 08-535 313 65

Gunilla Eitrem, utvecklingsledare för Södertörnssamarbetet, telefon 08-535 313 72

Kenneth Milander, VD, Widrikssons Åkeri AB, telefon 08 - 588 929 23

Roger Svanborg, projektledare, telefon 08-523 012 25

Foto: Widrikssons Åkeri AB