Uppgifter om missförhållanden i äldreomsorgen felaktiga visar granskning

omsorgspersonal med en äldre man

Uppgifter har förekommit i media om allvarliga missförhållanden på vård- och omsorgsboendena Heijkensköldska gården och Tallhöjden. För att ta reda på vad som faktiskt har hänt har kommunen genomfört granskningar av vård- och omsorgsboendena. Inget har framkommit i granskningarna som tyder på att det råder missförhållanden för våra brukare. Resultatet av granskningen kan du läsa här