2018

Upphandling av hemtjänst inleds

omsorgspersonal med en äldre man

2018-03-29

Kommunens avtal med utförare av hemtjänst löper ut i slutet av 2017. En ny upphandling därför inletts. Intresserade leverantörer för kommande avtalsperiod kan nu lägga anbud. Nuvarande leverantörer kvarstår november ut.

Kommunen kommer upphandla 40 procent av hemtjänstuppdragen från fyra enskilda utförare. 60 procent kommer utföras i kommunens egen regi.Efter avslutad upphandling kommer personer med hemtjänst ges möjlighet att välja utförare. Mer information om detta kommer senare under hösten.