Utbildningsnämnden utser årets förskollärare och årets lärare

I samband med skolavslutningen kommer utbildningsnämnden att dela ut stipendier till kompetenta och engagerade lärare inom den kommunala verksamheten.

Utbildningsnämnden delar ut stipendier till fem gymnasielärare, tio grundskollärare och fem förskollärare som får 14 000 kronor vardera.

Nominering
Lärarna på de kommunala skolorna kan nominera sig själva eller sina kollegor. En ansökan med en motivering skickas till Petra Åkerlund petra.akerlund@sodertalje.se senast onsdagen den 16 maj. Sedan väljer utbildningskontoret ut de lärare som får stipendierna. Utdelningen sker den 11 juni samtidigt som stipendier till elever delas ut.

Mer information samt ansökningsblanketter finns nedan:

Info om stipendium förskollärare

Ansökningsblankett stipendium förskollärare

Info om stipendium lärare

Ansökningsblankett stipendium lärare