Utökad dagverksamhet för demenssjuka

Dagverksamheten i Södertälje kommun gör det möjligt för äldre med demenssjukdomar att bo kvar hemma längre och ger anhöriga avlastning. Äldreomsorgskontoret har fått 2,8 miljoner kronor av Socialstyrelsen för att pröva att utöka verksamheten under 2010.

Dagverksamheten i Södertälje kommun gör det möjligt för äldre med demenssjukdomar att bo kvar hemma längre och ger anhöriga avlastning. Äldreomsorgskontoret har fått 2,8 miljoner kronor av Socialstyrelsen för att pröva att utöka verksamheten under 2010.

I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter för personer som är 65 år eller äldre och som har demenssjukdom. Tallhöjden, Eken och Björken har öppet måndag till fredag klockan 9-15. De som bor hemma och har ett biståndsbeslut kommer dit för stimulans, aktiviteter, samvaro och gemensamma måltider. Samtidigt får anhöriga och närstående stöd och avlastning.

2009 fick äldreomsorgskontoret 2,8 miljoner kronor i stimulansmedel för att utöka dagverksamheten under 2010. Förutom den ordinarie personalen har fyra personer anställts. Från september i år är öppettiderna mer flexibla och dagverksamheten Eken kommer att vara öppen sju dagar i veckan.

- Det är spännande att vi kan utveckla dagverksamheten eftersom det ökar möjligheten för de äldre att bo kvar hemma längre. Det gynnar både dem med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi utvecklar också samarbetet mellan dagverksamheten och hemtjänsten för att få en bättre helhet för brukaren, säger Rosemarie Johborg, resultatområdeschef inom äldreomsorgskontoret.

Mer information: Rosemarie Johborg, resultatområdeschef, äldreomsorgskontoret, 08-523 027 09