Utökad kollektivtrafik från nästa vecka

Nästa vecka väntas pendlingstrafiken ta full fart igen efter sommaren. Flera samverkande aktörer har tillsammans arbetat för att göra det smidigare att åka kollektivt till och från Södertälje tills att bron är i fullt bruk igen i början av september.

Nästa vecka väntas pendlingstrafiken ta full fart igen efter sommaren. Flera samverkande aktörer har tillsammans arbetat för att göra det smidigare att åka kollektivt till och från Södertälje tills att bron är i fullt bruk igen i början av september.

På måndag förstärks kollektivtrafiken till Södertälje med extra vagnar på SJ-tåg till och från Eskilstuna, Nyköping, Linköping/Norrköping. Även SL:s pendeltågstrafik till och från Södertälje Syd förstärks men alla detaljer är inte riktigt klara än.

– Det har varit en tuff tid för Södertäljeborna, säger Johan Hagland, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun. Vi bedömer att trafiken kommer att öka nästa vecka, och genom att stänga av Mälarbron för genomfartstrafik hoppas vi kunna få ett minskat tryck inne i stan. Trafikverket och andra aktörer har också genomfört ett antal trimningsåtgärder i trafiken, och genom att utöka kollektivtrafiken till och från Södertälje hoppas vi kunna underlätta för pendlare.

Trafikverket sätter in gratis pendlarbussar mellan Skärholmen och Södertälje. Dessutom finns det fri pendlingsparkering i Skärholmens centrum och vid Scania i Södertälje. Därifrån kan resenärerna välja att ta pendlarbuss eller ordinarie kollektivtrafik. Skyltar och parkeringsvärdar kommer att finnas på plats och hjälpa resenärerna till rätta.

För att bussarna ska komma fram snabbt och smidigt görs ett körfält mellan Hallunda och Moraberg tillfälligt om till ett kollektivtrafikkörfält i rusningstrafik. Det är bra för bussarna, men underlättar också för räddningstjänst och polis.

Om du ändå tar bilen

Räkna med förlängd restid vid rusningstid. Välj om möjligt annan resväg.

Södergående trafik på E4/E20 leds om via Saltsjöbron, som nu är enkelriktad för södergående trafik. Inför förväntad trafikökning vecka 33 pågår ytterligare förbättringsarbeten för att förbättra trafikflödet över Saltsjöbron:

  • Påfartsrampen till E4 (intill Circle K) breddas så att hela omledningsvägen får två körfält.
  • Väg 502 är avstängd för södergående trafik från Grödingevägen/Viksängsleden mot Saltsjöbron.
  • Från 15 augusti är det förbud för genomfartstrafik på Mälarbron för att underlätta för trafiken inne i Södertälje.

    Långväga trafik norrifrån som ska resa förbi Södertälje uppmanas köra väg 55 via Strängnäs mot Norrköping och Helsingborg samt E18 via Västerås/Arboga mot Göteborg. Undvik E4:an genom Södertälje för att förbättra framkomligheten för lokal trafik. 

Presskontakt på Trafikverket: Bengt Olsson 070 – 357 46 29

Presskontakt på Södertälje kommun: Helene Andersson 08 – 523 049 67