VA-arbete på Näsets udde

Två nya arrendetomter ska tillkomma på Näsets udde i södra Södertälje och kommunen gräver för VA, vatten och avlopp, i området. Detta gör att det förekommer borrning under denna vecka och att en del träd avverkas.

Området på Näsets udde, mitt emot Pershagen, har ett antal arrendetomter med permanentbostäder, samt ett pensionat och restaurang. Kommunen gräver under denna vecka för vatten och avlopp till fastigheterna i området. Detta medför borrning under vattenbotten från Pershagens strandpromenad upp på parkeringen vid Näsets udde. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

För att kunna bilda två nya arrendetomter och göra en outnyttjad tomt återbrukbar, har kommunen avverkat skog på de tre tomterna. Några träd har även gallrats i skogen för att den ska fortsätta må bra. Särskilt viktiga att behålla är de unika dubbeltallarna som står på udden.