2018

Vad gör EU för oss i Södertälje?

2018-11-28

Ibalnd är det svårt att veta vad EU bidrar till för Södertälje som helhet, men det händer faktiskt en hel del! Det finns superbra exempel på EU- finansierade projekt i kommunen, ett av dem är Matlust.

Matlust-projektet har som syfte att utveckla en hållbar livsmedelsnäring kopplat till miljö och hälsa. För att göra det stödjer Matlust små och medelstora företag genom att erbjuda dem kostnadsfria aktiviteter, nätverk och utvecklingsprogram. Tillsammans har Matlust och Södertälje Science Park bidragit till att Södertälje kommun har blivit en mötesplats och ett kunskapscentrum för mat och hållbarhet. Här möts forskare, näringsliv, civilsamhälle, offentligsektor m.m för att lära av varandra. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Södertälje kommun och medfinansiärer.

Varför är det viktigt med hållbar mat då? Jo, uppskattningsvis så står 40 % av den totala klimatpåverkan av utsläpp från matindustrin. Det har bidragit till att fler vill äta mer klimatsmart som bla ekologiskt, närproducerat, fritt från kemikalier och tillsatser, mera vegetabilier osv samt att fler företag i livsmedelssektorn arbetar för att förverkliga detta.

Kanske kommer du att rösta för maten och klimatet i #EUval2019 ? Oavsett vad du kommer rösta för nästa år, så visa ditt ställningstagande genom att dela det genom dina sociala medier i #denhärgångenröstarjag för att få fler att gå och rösta! ⇒ https://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id=80952

Mer om Matlust kan du hitta här: www.matlust.eu och på projektets YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCRaiGkPpaxybMzIdDx_9DvA