Vägen till ständiga förbättringar

Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att en av de viktigaste frågorna att arbeta med under 2008 är ständiga förbättringar. Arbetet ska göras med hjälp av Lean-metoden – ett kundinriktat arbetssätt som används av bland annat Scania och Toyota.

Södertälje kommun har nu fattat beslut att strukturera sina ständiga förbättringar via verktyget Lean och att det ska omfatta alla kommunens verksamheter. Syftet är att fokusera på de insatser som skapar värde och sluta göra det som inte skapar värde.

- Vi står inför stora ekonomiska utmaningar både på kort och lång sikt. På kort sikt måste vi få ekonomin i balans och ekonomiskt utrymme för satsningar som leder till tillväxt. På lång sikt står vi inför stora demografiska förändringar med bland annat en större andel äldre. Därför vill vi använda våra resurser på ett smartare och på ett mer effektivt sätt, säger Christina Rapp Lundahl, ekonomidirektör, Södertälje kommun.

Lean är ett filosofiskt och framtidsinriktat tillvägagångssätt som blir ett stöd för oss att tänka och arbeta systematiskt med att värna om det som är värdeskapande för våra medborgare.
Det blir också naturligt att vi kopplar det till våra värderingar: medborgaren först – respekt för individen – mer än förväntat.

Genom att metodiskt skärskåda våra processer och uppmärksamma hur tid och resurser används är målet att eliminera icke värdeskapande arbete och frigöra resurser för offensiva satsningar och utveckling.

Ledningens engagemang och genuina intresse är nödvändigt som jordmån för ett framgångsrikt arbete med Lean. En annan viktig framgångsfaktor i arbetet med Lean är att hitta effektiva individuella lösningar och ta ansvar för att föra problem till ytan, åtgärda dem och se till att de inte återkommer.

Mer information Christina Rapp Lundahl, ekonomidirektör, 0708-51 80 22.