Snart kan du träffa kommunens valinformatörer!

Södertälje kommun har anställt 47 valinformatörer. De börjar jobba under nästa vecka, de jobbar varje helg fram till valet den 9 september. Andreas Madestam och Dina Bahnam (bilden) är två av valinformatörerna.

- Jag tror och hoppas att vi kan påverka valet positivt, att fler i Södertälje röstar. Det känns som ett viktigt uppdrag. Jag är förstagångsväljare och hör andra i min ålder som säger att de inte ska rösta. Anledningarna kan vara att de inte bryr sig om politik och känner att det är meningslöst att rösta. Jag hoppas att jag kan inspirera människor att rösta, och få dem att inse att det faktiskt är väldigt viktigt, säger Dina Bahnam, en av kommunens anställda valinformatörer.

Andreas Madestam berättar att han och hans fru, Jenny Madestam, tycker att det känns spännande att ge sig ut på stan i Södertälje för att möta medborgare och prata om valet.

- Vi anmälde oss ganska snabbt när vi hörde att kommunen sökte valinformatörer. Jag har ett genuint intresse för politik och samhällsfrågor. Jag tycker det ska bli intressant att diskutera med folk. Jag funderar bland annat på varför en del väljer att inte rösta. Handlar det om ovilja, att man inte har tillräcklig information och kunskap?, säger Andreas.

"Den enskilda rösten spelar roll"

Zero Baramno är anställd i Södertälje kommun och läste om valinformatörer på kommunens intranät. Hon tycker att det finns alldeles för många som har inställningen att det inte är någon idé att rösta, att deras enskilda röst inte kan påverka.

- Jag vill förklara för dem som tänker så att det går att vara med och skapa förändring och påverka. Den enskilda rösten spelar roll. Politiken finns ju överallt i vårt samhälle. Den styr skolor, äldreomsorg, barnomsorg och mycket annat.

Zero Baramno tycker att valinformatörerna har ett viktigt informationsuppdrag.

Valinformatörer är en av flera aktiviteter som kommunen genomför för att öka valdeltagandet i årets val till fullmäktige, landsting och riksdag.

Vid valet 2014 hade Södertälje kommun ett valdeltagande på 78 procent, på nationell nivå röstade drygt 85 procent av befolkningen. I Södertälje skiljer sig även valdeltagandet mellan olika områden. I vissa områden är det väldigt högt, medan det i andra områden är lågt. Hovsjö hade det lägsta valdeltagandet 2014, där röstade 53 procent.

Valinformatörerna informerar om att det är val, hur det går till, att det är viktigt att använda sin demokratiska rätt att rösta. Deras information måste vara partipolitiskt obunden, de får inte vara politiker som är valbara på någon lista i Södertälje kommun.

Alla valinformatörer bär en grå väst med texten: ”Demokratin behöver dig”. De börjar jobba under nästa vecka, de jobbar 24 augusti, och ger sig även ut kommande två helger innan valet den 9 september. Du kan träffa dem i Södertälje Centrum, Ronna, Geneta, Fornhöjden, Hovsjö och Vasa handelsplats.

LÄS MER OM VALET

Du hittar viktig information om valet på kommunens valwebb: sodertalje.se/val2018