Välkommen Adel - ny chef på Ung fritid

Den 24 september får Ung fritid en ny chef. Det blir Adel Eliasi som axlar rollen som resultatsområdeschef för Ung fritid på Kultur- och fritidskontoret. Han kommer närmast från Nynäshamns kommun där han jobbar som enhetschef för ensamkommande barn och ungdomar. I september tar han över ledarskapet för kommunens fritidsgårdar.

- Adel! Berätta lite om vem du är?

Under mina yrkesverksamma år har jag haft ledande positioner inom olika nationella och internationella organisationer som bland annat verksamhetschef, regionalchef, utredningschef och planeringsstrateg. Under dessa år har jag arbetat med frågor kring integration, utanförskap, demokrati, det civila samhället, människliga rättigheter, utveckling och migration. Jag har i grunden en akademisk bakgrund som statsvetare med inriktning mot styrning och ledning av offentliga organisationer.

- Hur känns det att börja på en ny arbetsplats och ny kommun?

Det känns väldigt spännande att börja på en ny arbetsplats och ännu mer spännande när den nya arbetsplatsen är Södertälje kommun.

- Du har bott och även jobbat på många ställen både i och utanför Sverige. Vad är det som lockade dig till Södertälje?

Södertälje kommun är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter där fokus ligger på en inkluderande arbets- och livsmiljö, mångfald och integrering av olika grupper i samhället. För mig, som värdesätter just inkludering, mångfald och integration, är därför Södertälje en attraktiv arbetsplats.

- Vad ser du för möjligheter inom Ung fritid?

Ung fritid har möjlighet att i ännu större utsträckning erbjuda alla ungdomar i Södertälje en likvärdig fritid och göra en inkluderande fritidsmiljö tillgänglig för alla kommunens ungdomar. Mitt uppdrag blir att ta vara på den erfarenhet och kompetens som finns inom verksamheten och samtidigt vara nytänkande och kreativ så att verksamheten kontinuerlig utvecklas.

Varmt välkommen Adel till Södertälje kommun!