Välkommen Eva! Ny enhetschef för projekt och exploatering

Berätta kort om dig själv

Jag heter Eva Källander och är 54 år. Jag kommer senast från Norrtälje kommun där jag jobbat i 10 år. De senast 6 åren som Mark- och exploateringschef. 

Vad fick dig att söka jobbet som enhetschef för projekt och exploatering?

Eftersom jag rent privat håller på att flytta från Norrtälje och tyckte att det vore roligt med nya utmaningar tittade jag på vad andra kommuner kunde erbjuda och fann att Södertälje var det som lät allra mest spännande. Massor av pågående projekt och en gedigen utbyggnadsstrategi för bostäder som behöver genomföras. Med andra ord massor av utmaningar!

Ser du fram emot något särskilt i ditt nya jobb?

Det jag ser fram emot mest är att få lära känna alla mina medarbetare och arbetskamrater och hitta riktigt bra arbetssätt och samverkansformer.

Har du någon oväntad kunskap eller talang?

Kommer inte på något särskilt oväntat, men jag är ganska bra på att sjunga(tycker jag).