Välkommen Joanna! Ny chef för Södertälje konsthall

Från och med den första augusti är Joanna Sandell-Wright ny chef för Södertälje Konsthall.

Joanna Sandell-Wright kommer senast från Kalmar konstmuseum där hon på kort tid har hon gjort Kalmar konstmuseum till en synligare aktör i regionen och en öppnare samt mer tillgänglig institution. Under Joannas ledning har Kalmar konstmuseum slagit nya besöksrekord och museet gör sitt bästa år sedan det byggdes 2008.

Joanna Sandell-Wright har även varit chef för Botkyrka konsthall under tio års tid och utvecklade konsthallen till att omfatta ett internationellt utbytesprogram för konstnärer och arkitekter. Hon initierade även en nybyggnation och flytt av Botkyrka konsthall till Fittja som realiseras 2019.

Den första augusti började Joanna Sandell-Wright på Södertälje kommun och Södertälje konsthall. 

Joanna! Berätta lite om vem du är? 

Jag kom till Sverige 1990 efter att min finlandssvenska familj bott på Hawaii några år (där min pappa fortfarande jobbar som astronom.) Flyttarna under mina tonår har präglat mig mycket och också bidragit till den blanding av lantis och urban människa som jag är idag. Jag är utbildad journalist och 1994 bevakade jag Sydafrikas första fria val för Sveriges radio. Idag är jag gift med en man från Sydafrika som bevakade samma val från den provins som Nelson Mandela kommer ifrån. Min familj är stor och brokig och är svår att definiera utifrån språk och tillhörighet - och det känns bra.

Vad lockade dig till Södertälje? 
För mig är det lika naturligt att jobba i Istanbul som på den på småländska landsbygden och det är nog det som lockat mig till Södertälje, kombinationer och varianter av lokalt och globalt. Jag upplever Södertälje som en av de få platser i Sverige som är blandade ”på riktigt” med allt vad det innebär av utmaningar och möjligheter. I Södertälje går det att få syn på hur Sverige var för årtionden sedan parallellt med det framtida Sverige.

Hur känns det att börja på en ny arbetsplats och ny kommun?
Jag är nyfiken av naturen och att få börja på ett nytt jobb ger energi. Allt är nytt och än så länge oupptäckt. Det är spännande!

Vad ser du för möjligheter inom Södertälje konsthall?
Södertälje har skrivit in sin konsthall i sin historia och jag funderar mycket över vad en kommunal konsthall kan vara i framtiden. Som stad och kommun är Södertälje så intressant - så jag hoppas så klart att kunna matcha platsen med den allra mest spännande konsten.

Har du några kopplingar till Södertälje sen tidigare?
Jag har bott i kommunen sedan 2001, på landet nära Tullgarns slott precis vid kommunens södra gräns. Det är intressant att nu möta kommunen från ett annat perspektiv - och ett privilegium att få vara med och forma samhället.


Vad händer nu framöver? 
Jag lär just nu känna min personal och läser på om Södertäljes historia och samtid. Sedan hoppas jag lära känna Södertälje genom de som bor och arbetar och verkar här, allt för att få ett bra underlag för att tillsammans med min personal formulera Södertälje konsthalls väg de närmaste åren.
Välkommen till Södertälje kommun och Kultur- och fritidskontoret!  

Psst! Du vet väl att du kan följa Södertälje konsthall på Facebook och Instagram? 
https://www.facebook.com/sodertaljekonsthall/ 

https://www.instagram.com/sodertaljekonsthall/