Världsutställningen Bordercrossing till Södertälje

Den 1 mars invigs den turnerande världsutställningen Bordercrossing i Södertälje. Här får besökarna möjlighet att genom digital teknik utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen. Utställningen innebär också en kompetensutveckling för pedagoger i kommunen.

Bordercrossing visas i före detta Mariekällskolan på Mariekällgatan/Nyköpingsvägen.  I utställningen finns en ateljé där barn med hjälp av webbkameror, digitala mikroskop, ljusbord och surfplattor kan utforska naturen – och skapa en digital natur.

– Det känns fantastiskt att vi får den här utställningen till Södertälje, och att vi kan erbjuda föreläsningar och fortbildningsdagar för pedagoger i anslutning till den. Genom den här satsningen ger vi också Södertäljeborna möjlighet till insyn i det framåtblickande arbete och engagemang som finns i våra förskolor, säger Inger Muto Hammarlind, projektledare för Bordercrossing.

Utställningen är ett led i ett långvarigt samarbete mellan Reggio Emilia-institutet och Södertälje kommun. Alla kommunala förskolor i Södertälje arbetar utifrån filosofin i Reggio Emilia. Det innebär att förskolan är en demokratisk mötesplats där barnen kan påverka sin egen vardag i miljöer som är gjorda för lek, utforskande och estetiska uttrycksformer.

Ateljédelen kommer att bli kvar efter utställningens slut och fungera som resurs och mötesplats för förskolan, och på sikt även grundskolan och gymnasiet. Ateljén ska användas i det fortsatta arbetet för barn, elever och personal men även för stadens övriga medborgare.

– Bordercrossing blir en massiv kompetensutvecklingsinsats för alla medarbetare inom förskolan i Södertälje kommun kring de digitala lärmiljöerna och det gränsöverskridande som digitala verktyg möjliggör. Det ligger dessutom helt rätt i tiden utifrån den pågående revideringen av läroplanen för förskolan, där det digitala lärandet får ett större fokus, säger Katarina Holmström, verksamhetschef för förskolan i Södertälje kommun.

Bordercrossing har tidigare visats på bland annat Museum of Modern Art (MoMA) i New York, Det går att boka studiebesök på utställningen, och utställningen är öppen för allmänheten vissa datum. Läs mer på sodertalje.se/bordercrossing

Mer information:

Inger Muto Hammarlind, projektledare Bordercrossing, 076- 648 02 57, inger.mutohammarlind@sodertalje.se

Katarina Holmström, verksamhetschef förskola, 076-648 05 33, katarina.holmstrom@sodertalje.se
 

Eva Häggmark, pressekreterare, 08-523 066 22, eva.haggmark@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje