Vårstädning med politiker och tjänstemän

Fredagen den 17 april inleds årets vårstädning då ett trettiotal av kommunens tjänstemän och politiker plockar papper och skräp i stadskärnan.

Fredagen den 17 april inleds årets vårstädning då ett trettiotal av kommunens tjänstemän och politiker plockar papper och skräp i stadskärnan.

Den årliga städningen genomförs tillsammans med Håll Sverige Rent, föreningar och skolor.

Tid: fredagen den 17 april klockan 10.00 (samling) Plats: Politikertorget, Södertälje centrum.

Patrullerna städar fram till klockan 12.00. Återsamling vid politikertorget klockan 12.00 då vårstädningen invigs av Ewa Lofvar Konradsson, ordförande i tekniska nämnden (MP).

Mer information:
Michael Mc Carthy, kommunstyrelsens kontor, 08-550 217 40