Västmanland besöker Södertälje kommun

Den 26 mars får Södertälje kommun besök av 40 tjänstemän och politiker från Västmanland. De vill lära sig av de nya framgångsrika modeller som Södertälje har tagit fram inom flyktingsverksamheten och den nya, unika Södertäljemodellen när det gäller samarbetet med landstinget inom psykiatrin.

Den 26 mars får Södertälje kommun besök av 40 tjänstemän och politiker från Västmanland. De vill lära sig av de nya framgångsrika modeller som Södertälje har tagit fram inom flyktingsverksamheten och den nya, unika Södertäljemodellen när det gäller samarbetet med landstinget inom psykiatrin.

Flyktingverksamheten i Södertälje är redan rikskänd för sina kreativa sätt att få folk i arbete. Nämnas kan projekt som Telge Manpower, Telge Peab och Projekt Nationell matchning.

Södertäljemodellen innebär att kommun och landsting samverkar och samarbetar kring de målgrupper som tillhör psykiatrin.

– För patienterna innebär detta ett samordnat stöd från en och samma enhet, säger Christina Gustafsson, resultatområdeschef för vuxenenheten. För personalen ger det ett helhetstänkande där sociala och psykiatriska insatser blir en gemensam angelägenhet.

Pressen är välkommen att delta i studiebesöket.

Tid: fredagen den 26 mars kl 10.00.

Plats: Se program.

Mer information:

Christina Gustafsson, resultatområdeschef vuxenenheten Social- och omsorgskontoret, 08-523 061 77, christina.gustafsson@sodertalje.se

Conny Wennermo, utvecklingsstrateg Västmanlands kommuner och landsting, 021‑39 79 46, conny.wennermo@vkl.se