Vattenledning avgrävd utanför Rosneborgskolan

Ledningen som förser Rosenborgskolan med vatten är avgrävd och skolan saknar vatten. Det innebär att skoldagen avslutas i och med skollunchen.

Skolan önskar att vårdnadshavarna hämtar de barn som inte kan ta sig hem själva så snart som möjligt.

Om barnen går på klubben och vårdnadshavarna inte kan hämta dem tar Magnus Olsson med sig barnen till Majtorpskolan där verksamheten fungerar som vanligt. Kontakta Magnus för vidare info på 08-523 019 15.

Åker ditt barn taxi försöker skolan ändra tider, men det bästa är att du i dialog med ditt barn kommer och hämtar själv.

För barn på grundsärskolan avslutas dagen nu, men fritids fortsätter sin verksamhet på Sörgården. Kontakta Maria Lundqvist för info 08-523 061 14.

Prognosen just nu är att det kommer att ta minst tre timmar innan vattnet är tillbaka. Som det ser ut nu kommer skoldagen imorgon (onsdag) att se ut som vanligt.