Vi gratulerar året vinnare till Idrottspriserna!

Utmärkelserna Årets idrottsförening, Årets idrottsledare och Årets initiativ i Södertälje har delats ut. Det skedde i samband med Valborgsfirandet vid Stadsparken/Borgmästarudden den 30 april. Grattis: Enhörna Idrottsförening; Carina Bergh, ridskolechef för Järna ridklubb som blir årets ledare och Spårpatrullen, Södertälje Nykvarn orientering och Tveta friluftsgård som vinner årets initiativ.

Vinnarna har valts ut av en jury som består av ledamöterna i föreningsbidragsberedningen, med representanter från kultur- och fritidsnämnden och samtliga kommundelsnämnder.

Juryns arbete har samordnats av kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm.

Årets förening: Enhörna Idrottsförening

Idrottsföreningen som verkligen satt ideellt arbete på sin agenda. En förening som gärna hugger i på sin funktionella mötesplats för idrottande barn och ungdomar. Visionen är "mer än en förening". De vill vara det naturliga valet för bygdens boende i sitt idrottsutövande, men också genom fina anläggningar, fungera som en god mötesplats och ett givande rekreationsområde. Föreningen bidrar till folkhälsa och livsglädje genom både idrott och firandet av traditioner som till exempel Valborgsmässoafton.

Årets ledare: Carina Bergh, ridskolechef, Järna ridklubb

En engagerad och driven ledare som jobbar för att ge sporten sin berättigade plats i Södertäljes idrottsliv. En ledare som är outtröttlig i sitt arbete och inspirerar alla i föreningen till engagemang. En ledare som visat fram en envishet som nu gett stor framgång. Genom sitt uthålliga arbete har hon enträget och målinriktat arbetat för en funktionell anläggning för alla ridintresserade barn och ungdomar.

Årets initiativ: Spårpatrullen, Södertälje Nykvarn orientering och Tveta friluftsgård

En stor eloge till ideella krafter som lyssnar på väderleksrapporten för eventuell arbetsinsats. Ett fantastiskt frivilliggäng som trots snö och kyla ger sig ut för spårning på Måsnarens is och skogens skidspår. En populär vinterverksamhet som vänder sig till oss, allmänheten, både barn och vuxna. Ett initiativ som gör det möjligt för oss alla att njuta av skridsko och skidåkning. Ett gäng idealister som väntar på tillkomsten av konstsnöspår vintern 2019.