Vi säger varmt välkommen till Mattias Carlsson - ny resultatområdeschef inom social- och omsorgskontoret

Tidigare i år beslutade äldreomsorgsnämnden att samla all kommunal hälso- och sjukvård i ett resultatområde. Rekryteringsprocessen efter en resultatområdeschef inleddes omgående och valet föll på Mattias Carlsson, tidigare enhetschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Oxelösunds kommun. Mattias tillträdde sitt nya uppdrag den 1 oktober.

- Jag ser fram emot att få vara med att bygga upp en hälso- och sjukvårdsorganisation i Södertälje kommun med den legitimerade personalen, säger Mattias. Jag kommer närmast från ett liknande uppdrag och min erfarenhet därifrån är god. Allt förändringsarbete inom vård och omsorg handlar om att sätta brukarens behov i centrum, när vi gör det är det enklare att se att vi behöver samarbeta för att vi ska kunna leva upp till våra löften och nå våra uppsatta mål.

Mattias har arbetat inom äldreomsorgen i hela sin yrkeskarriär. Han började som vårdbiträde för 26 år sedan och kände direkt att det här var hans grej. Det fick honom att utbilda sig vidare inom yrket, först till undersköterska sedan vidare till legitimerad sjuksköterska. Därefter specialiserade han sig till distriktssjuksköterska. De senaste fyra åren har Mattias varit enhetschef med uppdrag att bygga upp en hälso- och sjukvårdsorganisation i Oxelösund.

- Jag är helt övertygad om att en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation är en bra strategi för att möta framtidens ständiga och snabba förändring och de utmaningar det innebär, säger Mattias. Min ledningskompass är inriktad på hållbar utveckling där medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara på. Det är just engagemang som kommer leda till att vi kan leverera hög kvalitet i vår omsorg om våra brukare. Jag är också mån om att skapa stabilitet i gruppen för att både minska personalomsättning och öka attraktionskraften till oss som arbetsgivare.

Mattias inställning är att ingenting är omöjligt. Det handlar om uthållighet, delaktighet och bra kommunikation mellan varandra.

- Vi kommer inte kunna göra detta ensamma utan är helt beroende av den kompetens som finns inom alla verksamheter inom kontoret, fortsätter Mattias. För att vi ska kunna skapa en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation över tid behöver alla vara med och bidra, då kommer vi skapa något riktigt bra för dem vi finns till för.