Vi startar uppsökande verksamhet för äldre

Från och med den 1 oktober kommer medborgare i Södertälje kommun som fyllt 80 år under hösten, bor kvar hemma och inte har några stödinsatser få ett erbjudande om ett hembesök från kommunen. På så vis vill vi bidra till att äldre som vill tryggt kan bo kvar hemma.

- Den uppsökande verksamheten ska fungera förebyggande och bidra till att skapa möjligheter att fortsätta klara av sin vardag utifrån de förutsättningar som finns, säger Catherine Bohlin, resultatenhetschef myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökarna är kunniga inom äldreomsorgens samtliga områden och kan ge information om vad den äldre kan göra för att fortsatt ha en bra vardag.

Att behålla sin självständighet, sin hälsa och sitt oberoende och att själv vara aktiv när det gäller att hantera sin situation är utgångspunkten för den nya insatsen. Hemmet spelar stor roll för oberoende och påverkar möjligheterna att fortsätta ta hand om sig själv, men även närmiljön har betydelse likväl som sociala nätverk. Kunskap om vad det finns för aktiviteter, olika hjälpmedel och andra lösningar och vart man kan vända sig när man har behov av stöd och hjälp skapar trygghet och flexibilitet som bidrar till att göra egna aktiva val men även till att uppmuntra till att ta sig ut och umgås med andra.

- Som kommun har vi ett viktigt arbete i att främja hälsa och förebygga ohälsa. Genom förebyggande hembesök vill vi fånga upp våra äldre som vi idag inte har kontakt med, och dela med oss av information rörande kommunens olika verksamheter samt motivera till förändring om personen behöver det. Vi vill även bidra till att skapa trygghet i hemmet, och ge tips och råd rörande säkerhetsåtgärder för att minska risken för fall.

- Vi behöver och vill ha en god relation med våra äldre, fortsätter Catherine, och vill att de ska känna att vi tar dem på allvar och vill att de ska känna sig involverade i beslut. Hembesöket gör det möjligt för oss att ge individuellt utformad information om kommunens verksamheter, det kan vara på annat språk till exempel, vilket jag menar är en nyckel till att vi når varandra bättre.

Täffa uppsökarna på Äldredagen

Imorgon, torsdag den 4 oktober mellan klockan 10 och 15 i stadshuset har du möjlighet att träffa våra uppsökare, Kristina Ada och Ann-Charlott Holmlöv. De ser fram emot att träffa dig!