Vi uppmärksammar medarbetare som gjort något utöver det vanliga

För andra året kommer social- och omsorgskontoret dela ut utmärkelser till medarbetare som gör något extra och bidrar till idéer och utveckling i våra verksamheter som på olika sätt gynnar våra brukare och deras anhöriga. Till skillnad mot förra året – då utmärkelserna infördes – är det fokus på samarbete varför utmärkelserna riktar sig till grupper, team och enheter som tillsammans gjort mer än förväntat för medborgaren.

- Våra medarbetares kreativitet, engagemang och vilja att bidra till att utveckla våra verksamheter är vår starkaste konkurrenskraft, säger Lena Leksell-Karlsson, kvalitetschef på social- och omsorgskontoret. De arbetar närmast våra brukare och klienter och är dem som bäst kan uppfatta och se möjligheter och hitta spännande lösningar som att utveckla nya arbetssätt, förbättra rutiner och processer eller skapa en positiv arbetsmiljö. Något som i sin tur bidrar till ökad kvalitet i mötet med dem vi finns till för.

- Därför är det självklart för oss att lyfta fram dem, samtidigt som vi vill stimulera till att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar, vilket är särskilt viktigt i dagens snabbföränderliga värld.

Fram till 1 oktober kan medarbetare och chefer inom kontoret nominera, därefter ska en jury som består av socialdirektör, biträdande socialdirektör, kvalitetschef, resultatområdeschef samt fackliga representanter bestämma vilka som får ta emot utmärkelser. Kontoret delar ut utmärkelser inom fyra kategorier: Årets utveckling, Årets förbättringsarbete, Årets ekonomiska resultatutveckling samt Årets arbetsmiljö. Till varje utmärkelse delas ett stipendium ut som kan användas till kompetensutveckling inom valfritt område.

Utmärkelserna delas ut den 13 november.