Viktig information: Telefonnummer har bytt plats på röstkorten

På röstkorten som delats ut inför valen den 9 september 2018 har telefonnumren till kommun och länsstyrelse bytt plats.

Det är rätt telefonnummer som står på röstkortet, men de står på fel plats.

Telefonnumret som anges till kommunen är telefonnumret till länsstyrelsen. Telefonnumret som anges till länsstyrelsen är telefonnumret till kommunen.

Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt. Röstkortet går att använda som vanligt.

Valmyndigheten som skickat ut röstkorten beklagar det här misstaget.

Du hittar mer information om valet på kommunens valwebb: sodertalje.se/val2018