Vilka tilldelas årets tillgänglighetsutmärkelse?

På medborgardagen den 15 oktober tillkännager kommunstyrelsens ordförande Boel Godner vilka som föräras tillgänglighetsutmärkelsen 2016. De nominerade är Södertälje Taxi, Pingstkyrkan i Södertälje och Täljegymnasiets idrottshall.

På medborgardagen den 15 oktober tillkännager kommunstyrelsens ordförande Boel Godner vilka som föräras tillgänglighetsutmärkelsen 2016. De nominerade är Södertälje Taxi, Pingstkyrkan i Södertälje och Täljegymnasiets idrottshall.

De tre nominerade kandidaterna har valts ut av det kommunala handikapprådet bland 13 inkomna nomineringsbidrag. För att få utmärkelsen ska den nominerade ha genomfört något som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

– Det kan handla om att förändra värderingar och förbättra bemötande av personer med funktionsnedsättning, säger Heli Kärkkäinen, ordförande för kommunala handikapprådet. Det kan också handla om att möjliggöra så att alla kan delta i kultur- och fritidsaktiviteter, att kunna ta sig till och från sitt jobb, eller att förbättra framkomligheten i byggnader, inomhus- och utomhusmiljöer. Även att alla kan ta del av och förstå information av olika slag.

Utmärkelsen delas ut av kommunala handikapprådet som är Södertälje kommuns organ för samverkan med handikapporganisationerna. 2015 års tillgänglighetsutmärkelse delades ut till Anna Ingebrigtsen, för hennes positiva inställning och förmåga att axla ansvaret när det handlar om att skapa förändring och på så sätt öka tillgängligheten för Södertäljeborna.

Tillkännagivandet av årets mottagare av tillgänglighetsutmärkelsen äger rum på Medborgardagen den 15 oktober kl. 12:15 på musikscenen på plan 0 i Södertälje stadshus.

Mer information

Heli Kärkkäinen, ordförande kommunala handikapprådet, 0760 72 71 70, heli.karkkainen@sodertalje.se


Helene Andersson, pressekreterare 08-523 066 03, helene.andersson@sodertalje.se