Vilken identitet har Södertälje?

Vad betyder platsen Södertälje för personer som bor här? Vilka minnen finns kopplade hit? Vad är bra och vad kan bli bättre? Barn, unga och gamla i Södertälje har under våren och hösten 2017 berättat för personer från Stockholms läns museum om vad Södertälje betyder just för dem. Nu kan du läsa om, titta på bilder och filmer från projektet Platsverkstan där man tagit tempen på Södertälje för att få förståelse för vad som behövs för att stärka stadens identitet.

I projektet Platsverkstan har man valt att prata med barn, unga, äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer i Södertälje. Grupper som ofta saknas i de allmänna samtalen om kulturarv och offentliga miljöer. Samtalen ägde rum våren och hösten 2017 på bibliotek, vid guidade vandringar och fotopromenader runt om i Södertälje.  Även under Södertäljefestivalen 2017 fanns det möjlighet för besökare att svara på enkäter och spela in filmer och berätta om sitt Södertälje. Nu finns några av berättelserna samt bilder från Länstidningens fototävling som pågick under september 2017 tillgängliga på Platsverkstan på Stockholms läns museers webbsida.  Under januari kommer sidan också att kompletteras med det material som KTH:s arkitektstudenter tagit fram.

 

Vilka är det som gör platsen?

Du och alla människor som lever och verkar i Södertälje påverkar hur platsen är. Det är möjligt för alla invånare att vara med och påverka och förändra platsens identitet och på så sätt forma Södertälje till en stad där man vill bo, studera och arbeta i. Är du nyfiken på vad som sägs om Södertälje och vad man tror att andra, som inte bor här, tycker om staden? Lyssna och läs på Platsverkstan. Tycker du att de som uttalar sig har rätt eller fel? Vad kan du själv bidra med för att göra bilden rättvis eller rent av bättre, för att Södertälje ska utvecklas åt rätt håll?    

 

Varför ska stadens identitet stärkas?

Södertälje är en av åtta stadskärnor, i Stockholmsregionen, som valts ut som särskilt viktig för planeringen av länets utveckling. Eftersom regionen växer så det knakar har Stockholm utvecklat en samlad regional utvecklingsstrategi, RUFS.  En av de mest centrala delarna i planen handlar om att utveckla en tät och flerkärnig region som ska öka tillgängligheten till arbetsplatser, stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig kollektivtrafik och bidra till att begränsa energiförbrukningen. Det främsta skälet till att Södertälje valts ut är det goda läget som ska användas för att ytterligare öka tillgängligheten. För att lyckas med utvecklingsstrategin behöver platserna stärka sin identitet och verksamhetsprofil.