Vintern ger upp och våren kommer!

Nu pågår borttagning av snö och is på lokalgator, gångbanor och cykelvägar för att förbättra framkomligheten. Det minskar också risken för översvämningar.

Nu pågår borttagning av snö och is på lokalgator, gångbanor och cykelvägar för att förbättra framkomligheten. Det minskar också risken för översvämningar.

Gator, vägar, gångbanor och cykelvägar har ibland tagit skada av den hårda vintern. Redan nu åtgärdar vi skadorna som vintern orsakat. Det sker vid akuta fall även under helgerna. Ett hål i gatan kan växa från en liten grop till ett stort hål på någon timme, och en liten vattensamling kan växa till en översvämning.

Vinterväghållningen kommer att avslutas under april eller så fort vädret tillåter. Den stora sandsopningen, då alla kommunens vägar, gator, gångbanor och cykelvägar ska städas, kommer att påbörjas den 19 april och beräknas pågå en till två månader beroende på vädret.

Reparationsarbetet pågår successivt och beroende på omfattning och olycksfallsrisk. I år kommer vi att öka resurserna för dessa jobb på grund av den hårda vintern. Arbetet prioriteras utifrån säkerhetsaspekten i första hand. Ibland lagas ett hål eller en grop provisoriskt för att klara säkerheten, för att sedan åtgärdas grundligt. Arbetet bedrivs nu tills vidare kontinuerligt och vid behov dygnet runt oavsett veckodag.

Mer information:

För anmälan av skador eller information om pågående arbeten kontakta kommunens felanmälan 08-523 030 73 eller 08-523 031 59