Nu börjar analysarbetet kring medborgardialogen om Ljungbackens IP

Kultur- och fritidskontoret vill rikta ett tack till alla som valde att delta i vår medborgardialog kring utvecklingen av Ljungbackens IP i Järna. Nu kommer de inkomna svaren att analyseras och vara en del av underlaget till utredningen som presenteras hösten 2019.

Vid årsskiftet startade utredningsarbetet för att ta reda på hur Ljungbacken IP i Järna kan utvecklas för att möta framtidens behov. Under perioden 14/1 och 17/2 genomförde Kultur- och fritidskontoret en medborgardialog kopplat till platsen Ljungbackens IP. Under den tidsperioden valde 627 personer att bidra med sina åsikter och synpunkter på idrottsplatsen och hur den kan utvecklas i framtiden.

Detta är en del av ett större arbete för att ta fram en utvecklingsplan för Ljungbackens IP i Järna som sträcker sig fram till 2022. Målet med det är att utveckla området för att passa framtidens behov både vad det gäller fysisk aktivitet, rekreation samt som mötesplats för alla medborgare.

Nu börjar analysarbetet kring inkomna svar och förslag. Det slutgiltiga resultatet av enkäten kommer att offentliggöras närmre sommaren. Kontoret uppskattar att utredningen är klar under hösten 2019.