Anna Ekström presenterade höstbudgeten i Södertälje

Idag presenterade utbildningsminister Anna Ekström regeringens budgetproposition för 2020 vid en pressträff på Fornbackaskolan. Bland annat presenterades att Södertälje får ett utökat stadsbidrag på 11 miljoner kronor för att minska segregationen.

De sammanfattande punkterna i budgetpropositionen var

  • Fler ska komma i arbete
  • Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland
  • Välfärden ska stärkas
  • Hela landet ska växa
  • Tryggheten ska öka och demokratin ska värnas

Bland prioriteringarna i höstbudgeten nämnde Anna Ekström särskilt mer resurser till kommuner och landsting, däribland fem nya välfärdsmiljarder och en halv miljard till kommuner med stora utmaningar kopplat till segregation. Södertälje är en av 32 kommuner som kan få ta del av dessa 500 extra miljoner som regeringen vill satsa på kommuner med socioekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner välkomnade tillskottet och lyfte fram att det till stor del är kommunens skolor som har fått hantera segregationens konsekvenser och att det därför inte omöjligt att detta tillskott kommer att läggas på skolan.

Anna Ekström talade också om ökade medel för att stärka välfärden, och för Södertäljes del har välfärdsmiljarderna hittills inneburit ett tillskott på 105 miljoner kronor. Tillskottet i årets budgetproposition innebär ytterligare 33 miljoner kronor.

Presentationen avslutades med att Anna Ekström hyllade Fornbackaskolans elever och lärare:

– Idag har jag besökt en ovanligt trevlig skola. Det är sällan man går i en mellanstadieskola med helt öppna dörrar till alla lektionsrum och man kan höra när man tappar en knappnål i korridoren. Det är sällan man kommer in i klassrum med så väl förberedda, engagerade, frågvisa och artiga elever.


Länk till regeringens budgetproposition för 2020.