Är du en av de 4100 Södertäljebor som har fått årets attitydundersökning?

Södertälje kommun vill erbjuda Södertäljeborna en så bra service som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Södertälje ser på sin kommun. Just nu har 4100 utvalda Södertäljebor har fått årets medborgarunderökning i sina brevlådor. Sista dagen att svara är den 29 oktober.

Vad tycker du om Södertälje kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på möjligheten till inflytande i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som du kanske inte har så stor egen erfarenhet av. Men förmodligen har du en uppfattning, om än en uppfattning grundad på vad du har hört och läst. Det räcker. Det är din uppfattning om olika verksamheter och förhållanden som vi vill veta mer om.

Vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna.

Alla svar är viktiga. Genom att besvara enkäten är du med och påverkar arbetet med att förbättra för invånarna.