Arbetet med gymnastik- och friidrottshallen fortsätter

Det senaste året har något spännande vuxit fram bakom Täljehallen. Det är Kultur- och fritidskontoret som bygger en ny gymnastik- och friidrottshall som bli navet för alla friidrott, gymnastik och även simhopp i Södertälje.

Under en tid har kultur- och fritidskontoret följt arbetet genom att släppa kvartalsfilmer om byggprojektet och berätta om arbetets gång. 

Den 26 juni genomförs slutbesiktning för nya Södertälje IP och den 1 juli beräknas kultur- och fritidskontoret ta över idrottsplatsen och bli en del av det gemensamma anläggningsbeståndet. Senare i höst står gymnastik- och friidrottshallen färdig. 

Se senaste filmen här: