Åtgärder i samband med Tele 2:s avbrott

Med anledning av Tele 2:s avbrott har kommunen aktiverat de rutiner som behövs inom verksamheterna på social- och omsorgskontoret. Extra kontakter har tagits med brukare inom verksamheterna.