2019

Premiär för Här & Nu bibliotek!

2019-12-10

Biblioteken i Södertälje vill ge södertäljeborna större tillgång till böcker och stimulera till läsning. Därför etableras Här & Nu bibliotek på flera platser i kommunen. Den första hyllan är på plats i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26.

Här & Nu biblioteken är en bokhylla fylld med handplockade pek- och bilderböcker som placeras där barn och vuxna vistas tillsammans som till exempel på Kontaktcenter, i väntrum eller idrottshallar. Böckerna är tänkta att läsas på plats, och bidra till att vuxna och barn får en trevlig lässtund tillsammans, medan man väntar. Det finns böcker på flera olika språk.

Lämnas på hyllan efter läsning

Böckerna går inte att låna hem utan ska lämnas i hyllan efter läsning. Det finns också information om vad du kan upptäcka på något av våra sex bibliotek runt om i kommunen och vårt digitala bibliotek på: www.bibliotek.sodertalje.se

Ny biblioteksavdelning för unga årskurs 4-7

Satsningen är en del av det omfattande arbetet som pågår med att stärka Biblioteken i Södertäljes verksamhet för barn och unga. Under året har vi ökat öppettiderna, personalstyrka och programutbudet på Järna bibliotek. Vår programverksamheten för barn har också ökat på alla våra bibliotek. Nästa år kommer fler Här & Nu bibliotek placeras ut och vårt arbete kring små barns språkutveckling fortsätter, samt att vi öppnar en ny målgruppsanpassad biblioteksavdelning för unga i åk 4-7 i Lunagallerian.

Välkommen till Biblioteken i Södertälje och till vårt första Här & Nu bibliotek!