Campusgatan ändrar namn till Nyköpingsvägen

Den 31 maj 2019 ändras vägnamnet Campusgatan till Nyköpingsvägen. Därmed blir Stadshusets nya besöksadress: Nyköpingsvägen 26.

Önskemål om att ändra vägnamnet har kommit från olika håll. Campusgatan fick sitt namn i samband med att Campus Telge inrättades i Mariekällskolans gamla lokaler 1997. Campus Telge har nu flyttat från lokalerna, och finns i norra stadskärnen/snäckviken på Kvarnbergagatan.

Med anledning av Campus Telges flyttat har frågan om namnbyte för Campusgatan blivit aktuell.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Campusgatan ändras till Nyköpingsvägen. Förslaget har godkänts av stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 4 februari 2019. Kostnaden för att sätta upp nya vägnamnsskyltar tas av samhällsbyggnadskontoret.

Börjar gälla den 31 maj 2019

Den 31 maj 2019 ändras vägnamnet till Nyköpingsvägen. Det innebär att Stadshusets besöksadress blir:

Södertälje stadshus
Nyköpingsvägen 26
151 32 Södertälje

Kommunens postadress påverkas inte, utan är densamma: Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Fastighetsägare på Campusgatan har informerats om namnbytet

Samhällsbyggnadskontoret har skickat brev till övriga fastighetsägare på Campusgatan och informerat om att gatan byter namn till Nyköpingsvägen den 31 maj. Adressnumren ändras inte – det är bara gatans namn som ändras.

Berörda fastighetsägare förutom Stadshuset är: bostadsrättsföreningarna på Eken 3 och Eken 4, tomträttsinnehavaren (hyresvärd) och ägaren kommunen på Eken 13, Södertörns brandförsvarsförbund och Telge Fastigheter på Pilen 5.

Läs mer

I samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse kan du läsa mer om ärendet.

Förslag till ändrat namn för Campusgatan i Södertälje (PDF, öppnas i ett nytt fönster)