Då var vi igång med företagsbesöken med vår politiskastyrgrupp!

Syftet med besöken är att träffa lokala företagare och få en bild av deras nutida och framtida utmaningar. Hur uppfattar företagen kontakt/dialog med kommunen och vad behöver vi göra för att bli ännu bättre.