Dags att söka plats till åk 7 för elever i F-6-skolor

Du som har ett barn som går i en F–6-skola måste söka plats för åk 7 under januari månad för att säkra en plats åt dit barn.

Du ansöker via kommunens e-tjänst Mina skolval under e-tjänster och blanketter. Tänk på att om ni är två vårdnadshavare, måste båda signera ansökan. Som vårdnadshavare kan du förbereda ansökan genom att skaffa e-legitimation, om du inte redan har det. Om du inte kan göra ansökan via e-tjänsten kan du få hjälp av kontaktcenter.

Mer information om hur du söker plats till åk 7 hittar du här.