Dags för Södertäljes föreningar att söka stöd för sommarlovsaktivitet

Även 2019 har Södertälje kommun fått statliga medel för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldersgruppen 6-15 år.

Aktiviteterna genomföras under sommarlovet och ska även erbjuda stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska även vara gratis. 

Sista datum för föreningar att söka stöd för sommarlovsaktiviter är den 22 april.

Läs mer här.