Det här händer på 1800-talsveckan i Södertälje

Den 28-30 juni kan du fara tillbaka till 1800-talet på Torekällberget och smaka, prova och känna på historien. Nytt för i år är uppvisningar av en luftakrobat, en italiensk säckpipeblåsare och ett minitåg för barn. Publiken får också ta del av vandringsteaterns nya historier om hur livet på Råbygården kunde te sig.

2830 juni p Torekllberget

1800-talsveckan är Södertälje kommuns och Torekällbergets stora satsning på att levandegöra historien. All verksamhet bygger på undersökningar av händelser och personer som har verkat och levt i Södertälje.

– Vi leker med historien, men tar historien på allvar, säger Susanna Lovén, projektledare på Torekällberget. Vi har skådespelare på plats som gestaltar historiska karaktärer, och dessutom 140 aktörer, de flesta Södertäljebor, som levandegör historien. Vi är väldigt glada att ha en växande skara volontärer i alla åldrar som hör av sig och vill vara med.

Centralt för veckan är vandringsteatern, folkliga nöjen, musik och att skapa utrymme för spontana möten mellan människor med historien i fokus.  De kulturhistoriska husen bebos av aktörer som ger ett fördjupat historiskt perspektiv för besökarna. Varieté Karneval presenterar loppcirkus, spådom och kuriosakabinett, och i varje hörn spelas musik såsom munspel, blåsorkester och säckpipa. Vagabönderna roar med skillingtryck och rallarvisor.  Publiken får uppleva hantverkare, dockteater, kransågar, torghandel, minitåg, tivoli och kägelspel.

1800-talsveckan finansieras med bidrag av regeringens sommarlovspengar, vars syfte bland annat är att främja aktiviteter som ökar integration, motverkar segregation och som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga.

– Evenemanget riktas särskilt till målgruppen barn 6-15 år. Viktiga delar är prova-på-aktiviteter där barn och unga på ett lekfullt sätt kan leva sig in i historien, säger Susanna Lovén.

Veckan inleds 24–27 juni med gratis visningar, tema 1800-tal. Det stora programmet genomförs 28–30 juni. Alla aktiviteter är gratis och öppna för alla. Läs mer www.1800talsveckan.se

Mer information:

Susanna Lovén, projektledare, Torekällberget, 08-523 038 16, susanna.loven@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje