El Sistema uppträder på kulturkonferens i Eskilstuna

Idag inviger El Sistema Södertäljes kammarorkester under ledning av Per Lundström och Kina Sellergren den nationella kulturkonferensen Folk och Kultur i Eskilstuna.

Kammarorkestern består av 38 barn och ungdomar i åldrarna 11-14 år som alla deltar i undervisningen på El Sistema i Södertälje. Den är en av El Sistema Södertäljes sex orkestrar. Förra året fick den utnämningen Role model orchestra av Stiftelsen El Sistema Sverige, vilket har inneburit flera spännande konserttillfällen det senaste året.

 Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.