Eldningsförbudet upphör!

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Det var den 16 juni 2019 som Länsstyrelsen beslutade om eldningsförbud i hela Stockholms län. Nu har Länsstyrelsen och länets räddningstjänster, utifrån SMHI:s väderprognoser, bedömt att det är tillåtet att elda igen.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar. 

Läs mer

Om eldning på Länsstyrelsens webbplats: Elda säkert (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Södertörns brandförsvarsförbund (extern länk, öppnas i nytt fönster)